Instrumentar de viabilitate organizaţională: Instrument Online de auto-evaluare

Instrumentarul de viabilitate organizaţională a fost elaborat de REC pentru a ajuta Organizațiile Societaților Civile în evaluarea performanțelor interne și în elaborarea planurilor adecvate de dezvoltare organizațională pentru creșterea capacităților. Acest instrument online face ca evaluarea organizațională sa fie mult mai agreabilă.
Inainte de a utiliza formulalrele online, este recomandată studierea Instrumentarului de viabilitate organizaţională si familiarizarea cu principalele caracteristici de auto-evaluare organizaţională, în care performanţa este măsurata prin evaluare comparativă în relaţie cu anumite produse, procese și practici specifice. Uneltele de evaluare grupeaza aceste masuratori in patru domeni de dezvoltare: dezvoltare instituțională; dezvoltare organizațională; dezvoltare sistemică; și dezvoltarea programelor.

În plus, auto-evaluarea împarte funcțiile interne ale OSC-urilor în șapte componente de bază: conducerea strategică; procese organizaționale; resurse umane; management financiar; infrastructură; legături inter-instituționale; și de gestionare a programului. Acestea aparțin fiecare uneia dintre cele patru zone de dezvoltare. Pentru a determina nivelul de performanța, în raport cu functiile interne al unei OSC, sunt utilizate trei criterii de performanță (eficacitate, eficiență și viabilitate financiară).

În timpul discuției de auto-evaluare, participanții sunt rugați să reflecteze la o listă de declarații sau "situații ideale" care acoperă cele șapte componente de bază ale organizației. Fiecare componentă de bază este în continuare divizată în sub-componente. Conducerea strategică, de exemplu, este împărțită în șase sub-componente: leadership; gândire strategică; guvernare; structură; integrarea financiară; și management de nișă. Sub fiecare sub-componentă, există o serie de declarații care se referă la funcția respectiva de organizare. Instrumentul online rezumă aceste sub-componente iar tabelele de auto-evaluare poat fi găsite la sfârșitul exercițiului on-line.

Pentru a realiza auto-evaluarea, OSC-ul trebuie sa atribuie o valoare fiecarui enunț (participanții trebuie sa convina asupra mediei dintre valorile notate individual). Media, atat pentru componenta de bază cat și pentru sub-componenta, va indica starea de performanță actuala și identificarea punctelor prioritare pentru intervenție.

Procesul de evaluare ofera un diagnostic cuprinzator privind performanța OSC-ului. Evidențiaza nu numai slabiciunile organizației cat și punctele forte ce pot fi consolidate și folosite ca fundație pentru performanțele viitoare.

Tabela de notare este descrisa în detaliu aici.

Odată ce a fost demarat procesul de notare, este foarte important să nu se reîncarce browser-ul și să nu se folosească butonul de "înapoi": aceasta acțiune va șterge toate scorurile introduse și procesul va trebui reinițializat.