Granturi

În cadrul componentei de granturi, vor fi oferite granturi naționale și locale ce vor contribui la susținerea activităților la nivel regional, național și activităților comunitare ale OSC și vor sprijini dialogul OSC cu autoritățile și cu alte părți interesate, precum și crearea de rețele tematice între OSC. În plus, granturi de cooperare vor fi disponibile pentru a facilita schimbul de bune practici și de experiență între Belarus și Republica Moldova. Granturile vor aborda prioritățile actuale în rândul organizațiilor societății civile, pe baza evaluării detaliate a necesităților.

English Russian Romanian