Dezvoltare organizațională

Scopul principal al componentei de Dezvoltare organizațională este consolidarea capacităților interne ale OSC selectate din Moldova și Belarus, cu scopul de a le face mai independente și viabile. Acest sprijin cuprinde:

  • un proces de auto-evaluare (asistat);
  • asistență în elaborarea unui plan de dezvoltare organizațională; și
  • un grant mic de punerea în aplicare a acestui plan, pentru OSC selectate.

Evaluarea internă ajută OSC pentru a evalua conducerea lor strategică, procesele organizaționale, resursele umane, managementul financiar, infrastructura, link-urile inter-organizaționale și management-ul programului. Evaluarea este efectuată într-o manieră participativă, implicând toți membrii personalului, precum și structurile de conducere ale organizației și reprezentanți ai rețelei sale de voluntari.

Constatările evaluării vor fi utilizate pentru a elabora un plan de dezvoltare pentru fiecare ONG, care cuprinde măsuri pe termen scurt și pe termen lung, ceea ce va conduce la o mai bună administrare a resurselor și management a programului. Granturi organizatorice de dezvoltare vor fi apoi puse la dispoziție, pentru a ajuta ONG-rile selectate în punerea în aplicare a acțiunilor cheie identificate în planurile de dezvoltare.
English Russian Romanian