Consolidarea capacităților și crearea de rețele

Această componentă se va concentra pe investirea în competențele și cunoștințele OSC în legătură cu diverse aspecte-cheie de mediu și de durabilitate. Aceasta va spori capacitățile organizațiilor societății civile, care le va permite să fie parteneri importanți în luarea deciziilor de mediu, de dezvoltare și de implementare a politicilor de mediu. De asemenea, această componentă își propune să consolideze rolul organizațiilor societății civile în comunitatea locală, care să le permită să influențeze atitudinile, comportamentele și valorile cu scopul de a promova conceptul de dezvoltare durabilă.

În cadrul acestei componente, două instruiri (trening) de o săptămână vor fi organizate pentru reprezentanții organizațiilor societății civile (Master class și programul tineri lideri în domeniul mediului), împreună cu schimburi de vizite de studiu. Setul de instrumente de mediu Pași Verzi va fi produs pentru a promova atitudini și comportament ecologic în rândul membrilor comunității, prin intermediul unor exemple din viața de zi cu zi și jocuri distractive.

English Russian Romanian